werkwijze

In aanmerking komen voor een woning bij Rent Valley? Ga naar www.RentValley.nl en kies bij ‘Aanbod’ de gewenste woning. Vervolgens vult u de Huurcalculator in. Komt u in aanmerking voor de woning vragen wij u uw Huurdossier aan te maken. Hiervoor zijn minimaal de volgende gegevens nodig:

personalia

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs!)
 • Kopie arbeidsovereenkomst

 

Buitenlandse identiteit

In het geval van een expat of andere nationaliteit is er niet (altijd) een Nederlands identiteitsbewijs aanwezig. Bij een identiteit vanuit buiten de EU, dient er een visum cq. verblijfsdocument te worden aangeleverd.

 • Visum met vermelding van maximale verblijfsduur (indien niet-EU)
 • Kopie arbeidsovereenkomst
 • Verblijfsdocument met vermelding van maximale verblijfsduur (indien niet-EU)

 

Inkomenssituatie

Bent u in loondienst?

Wanneer er sprake is van inkomen uit loondienst dient u minimaal in het bezit te zijn van een jaarcontract bij uw werkgever. De proeftijd dient voorbij te zijn en een intentieverklaring (wordt vermeld op de werkgeversverklaring) is verplicht.

 • Werkgeversverklaring
 • 3 recente loonstroken, niet ouder dan 3 maanden
 • 3 recente bankafschriften waarop het gestorte loon is vermeld

 

Bent u zelfstandig ondernemer?

Bij een zelfstandig ondernemerschap geldt er een voorschot van 6 maanden huur + 1 maand waarborgsom. Daarnaast dient uw onderneming minimaal 2 jaar te bestaan.

 • Winst- en verliesrekening afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door een accountant
 • Uittreksel Kamer van Koophandel

 

Bent u gepensioneerd?

Bij pensionado’s geldt een versoepelde inkomenseis. Hier wordt rekening mee gehouden in de inkomensberekening.

U dient de volgende zaken aan te leveren:

 • Jaaropgave AOW
 • Jaaropgave aanvullend pensioen
 • Bankafschrift waarop te zien is dat de AOW en het pensioen is gestort

 

 

Huidige woonsituatie

Huurt u momenteel een woning?

 • Verhuurdersverklaring (op te vragen bij uw verhuurder)

 

Heeft u op dit moment een koopwoning?

Indien uw woning (onder voorbehoud) is verkocht, dan dienen de ontbindende voorwaarden te zijn verlopen. Zo bent u er zeker van dat u geen risico loopt op dubbele woonlasten. Is uw woning (nog) niet verkocht? Dan rekenen wij uw hypotheeklasten mee in de inkomensberekening.

 • Hypotheekhouder verklaring (op te vragen bij de bank/hypotheekverstrekker)
 • (Ver)koopakte
 • Jaaropgave hypotheek van afgelopen jaar

 

Bent u inwonend bij uw ouders?

Er zijn dan geen extra gegevens benodigd.

 

Maandelijkse verplichtingen

Heeft u maandelijkse verplichtingen lopen, zoals een lening, studieschuld of betaalt u partner/kinderalimentatie?

Lever hiervan een afschrift aan waarbij het resterende bedrag en de maandelijkse verplichting staat vermeld.

 • Opgave persoonlijke lening of doorlopend krediet
 • Afschrift DUO inzake restant studieschuld
 • Echtscheidingsconvenant inzake alimentatie
 • Overige verplichtingen

 

Overige

Bent u student?

Voor studenten bestaat er altijd een mogelijkheid om met een garantsteller te werken.

 

Heeft u Huisdieren?

Huisdieren zijn niet toegestaan in onze woningen.

 

Tips:

 • Lever de documenten bij voorkeur digitaal en goed leesbaar aan. De snelste manier is om dit via Mijn Huurdossier te uploaden. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving.
 • Het is van belang dat het dossier compleet is, dus neem de tijd voor het aanleveren van de (juiste) documenten. Dit bespoedigt het verhuurproces en vergroot uw kans om in aanmerking te komen voor een huurwoning.
 • Alle documenten, zoals salarisstroken, uittreksel KvK, werkgevers, - verhuurders, - hypotheekhouder verklaring mogen niet ouder dan 3 maanden zijn.

 

Wilt u meer weten over ons actueel woonaanbod

 

Meldt u zich hier aan