werkwijze

In aanmerking komen voor een woning bij Rent Valley? Kies bij ‘Aanbod’ de gewenste woning en vul vervolgens kostenloos het inschrijfformulier in. Komt u in aanmerking voor de woning en heeft u de woning bezichtigd? Dan vragen wij u documenten te versturen. Hiervoor zijn minimaal de volgende gegevens nodig:

personalia

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs!)

 

Buitenlandse identiteit

In het geval van een expat of andere nationaliteit is er niet altijd een Nederlands identiteitsbewijs aanwezig. Bij een identiteit vanuit buiten de EU, dient er een visum cq. verblijfsdocument te worden aangeleverd.

 • Verblijfsdocument met vermelding van maximale verblijfsduur (indien niet-EU)

 

Inkomenssituatie

Bent u in loondienst?

Wanneer er sprake is van inkomen uit loondienst dient u minimaal in het bezit te zijn van een jaarcontract bij uw werkgever. De proeftijd dient voorbij te zijn en een intentieverklaring (wordt vermeld op de werkgeversverklaring) is verplicht.

 • Arbeidscontract of werkgeversverklaring
 • 3 recente loonstroken, niet ouder dan 3 maanden
 • 3 recente bankafschriften waarop het gestorte loon is vermeld

Is er sprake van een proeftijd in uw contract en heeft u deze nog niet doorlopen? In dit geval kan een voorschot van huur ofwel waaborgsom gelden.

 

Bent u zelfstandig ondernemer?

Bij een zelfstandig ondernemerschap geldt er een voorschot van minimaal een maand extra waarborgsom (afhankelijk van de documentatie). Daarnaast dient uw onderneming minimaal 2 jaar te bestaan.

 • Winst-en verliesrekening afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door een accountant
 • Uittreksel Kamer van Koophandel

 

Bent u gepensioneerd?

Bij pensionado’s geldt een versoepelde inkomenseis. Hier wordt rekening mee gehouden in de inkomensberekening. U dient de volgende zaken aan te leveren:

 • Jaaropgave AOW
 • Jaaropgave aanvullend pensioen
 • Bankafschrift waarop te zien is dat de AOW en het pensioen is gestort

 

Bent u student of garantsteller?

Voor studenten bestaat er altijd een mogelijkheid om met een garantsteller te werken. Een garantsteller is iemand die afspreekt jouw huurkosten te betalen als jij vanwege onvoorziene omstandigheden deze kosten zelf niet meer kunt betalen. De garantsteller dient de volgende zaken aan te leveren:

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs!)
 • Werkgeversverklaring
 • 3 recente loonstroken, niet ouder dan 3 maanden
 • 3 recente bankafschriften waarop het gestorte loon is vermeld

Heeft u een garantsteller in het buitenland? Dit is mogelijk, wel geldt een voorschot een maand extra waarborgsom.
 

De student zelf dient altijd een bewijs van inschrijving op school aan te leveren. Deze is op te vragen bij het desbetreffende opleidingsinstituut. 

 • Bewijs van inschrijving school

 

Huidige woonsituatie

Huurt u momenteel een woning of heeft u eerder een woning gehuurd?

 • Verhuurdersverklaring (op te vragen bij uw verhuurder)

 

Heeft u op dit moment een koopwoning?

Indien uw woning (onder voorbehoud) is verkocht, dan dienen de ontbindende voorwaarden te zijn verlopen. Zo bent u er zeker van dat u geen risico loopt op dubbele woonlasten. Is uw woning nog niet verkocht? Dan rekenen wij uw hypotheeklasten mee in de inkomensberekening.

 • Hypotheekhouder verklaring (op te vragen bij de bank/hypotheekverstrekker)
 • (Ver)koopakte
 • Jaaropgave hypotheek van afgelopen jaar

 

Bent u inwonend bij uw ouders?

Er zijn dan geen extra gegevens benodigd, tenzij u eerder een woning heeft gehuurd.

 

Maandelijkse verplichtingen

Heeft u maandelijkse verplichtingen lopen, zoals een lening, studieschuld of betaalt u partner/kinderalimentatie?

Lever hiervan een afschrift aan waarbij het resterende bedrag en de maandelijkse verplichting staat vermeld.

 • Opgave persoonlijke lening of doorlopend krediet
 • Afschrift DUO inzake restant studieschuld
 • Echtscheidingsconvenant inzake alimentatie
 • Overige verplichtingen

 

Inkomenseisen

Wij hanteren de volgende inkomenseisen:

 • 1 persoon –netto-inkomen bedraagt 2.5x de huur incl. G/W/E
 • 2 personen –netto-inkomen bedraagt 3x de huur incl. G/W/E

Bij de volgende mogelijkheden is er de mogelijkheid om gebruik te maken van garantstellers:

 • 1 persoon –netto-inkomen bedraagt 2.3x de huur incl. G/W/E
 • 2 personen –netto-inkomen bedraagt 2.7x de huur incl. G/W/E
 • Studenten

Let wel: De inkomenseisen zullen worden meegenomen in de beoordeling, maar ook uw profiel zal hierin een rol spelen.

 

Overige

Huisvestingsvergunning nodig?

Indien u voor een woning waarop u reageert een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan dient u een inkomensverklaring te uploaden (IB60-formulier). Of u een huisvestingvergunning nodig heeft, kunt u terug vinden in de omschrijving van de desbetreffende woning. De huisvestingsvergunning kan pas na het ondertekenen van het huurcontract worden opgevraagd. Deze dient u dus niet ten behoeve van documentatie voor de woning aan te leveren.

 

Heeft u huisdieren?

Huisdieren zijn niet toegestaan in onze woningen.

 

Tips:

 • Lever de documenten bij voorkeur digitaal en goed leesbaar aan.
 • Het is van belang dat het dossier compleet is, dus neem de tijd voor het aanleveren van de juiste documenten. Dit bespoedigt het verhuurproces en vergroot uw kans om in aanmerking te komen voor een huurwoning.
 • Alle documenten, zoals salarisstroken, uittreksel KvK, werkgevers, -verhuurders, -hypotheekhouder verklaringmogen niet ouder dan drie maanden zijn.

 

Bekijk hier ons actuele woningaanbod

 

Aanbod