Disclaimer

WEBPOLICY

De informatie die op deze website wordt getoond wordt door Rent Valley zorgvuldig samengesteld.

Rent Valley kan echter niet voor de volledigheid/onjuistheid van de getoonde informatie instaan.
Rent Valley beoogt middels deze website louter informatie te verstrekken over de activiteiten, producten en diensten die Rent Valley aanbiedt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Rent Valley aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
Bezoekers van rentvalley.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op
deze site getoond wordt.
Rent Valley is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website
via Internet verzonden worden.


Externe Links

Verwijzingen naar sites die niet door Rent Valley worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Rent Valley is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, toch kan Rent Valley niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rent Valley worden onderhouden wordt afgewezen.


Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Rent Valley en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privédoeleinden.
Het is de bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Rent Valley.


Privacy

Rent Valley gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Rent Valley stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.